provide for someone

  1. Fiil birinin geçimini sağlamak
  2. Fiil birinin gereksinimlerini karşılamak
  3. Fiil birini geçindirmek
  4. Fiil birine bakmak