provide for someone

  1. Fiil birinin geçimini sağlamak
  2. Fiil birinin gereksinimlerini karşılamak
  3. Fiil birini geçindirmek
  4. Fiil birine bakmak
birine bir şey yapması için fırsat vermek Fiil
biri için birşey tedarik etmek Fiil
biri için birşey sağlamak Fiil
birine birşeyi sağlamak Fiil
birine birşeyi temin etmek Fiil
biri için birşey temin etmek Fiil
birine birşeyi tedarik etmek Fiil