pull a long face

  1. surat asmak.
bir karış surat asmak Verb
üzgün görünmek, yüzü gülmemek, suratını (bir karış) asmak.