put back

  1. Verb geciktirmek
  2. Verb ertelemek
  3. Verb yavaşlatmak
başarısızlık
yelkovanı bir dakika geri almak Verb
bir öğrencinin ilerlemesine engel olmak Verb
kısa zamanda çok içki içmek Verb
yeniden rotasına oturtmak Verb
üretimi geriletmek Verb
yerine kaldırmak Verb
birşeyi ileri bir tarihe atmak Verb
birşeyi ertelemek Verb
birşeyi geciktirmek Verb
geri koymak Verb
yerine koymak Verb
devrimcilerin çabalarını yavaşlatmak Verb
bir gün gerekir diye bir tarafa beş on kuruş koymak Verb
yerine koyduğuma kesinlikle emin im
rafa kaldırmak Verb
bir referans kitabını aldığı rafa geri koymak Verb
her şeyi yeniden soru konusu yapmak Verb
var kuvvetiyle/bütün gücüyle çalışmak, gayretle işe sarılmak/koyulmak, kendini tamamen işine vermek.
dişini tırnağına takarak çalışmak Verb
yatırım sektörüne enerji katmak Verb
birinin canını sıkmak, bizar etmek, kızdırmak.
He always puts my back up by making those silly jokes.
geri almak Verb
yaşını küçültmek Verb
saati geri almak Verb
geçmiş bir çağa geri dönmek Verb
cereyanı yeniden vermek Verb
kızmak, canı sıkılmak, tepesi atmak, küplere binmek.
She gets her back up whenever her younger brother
makes fun of her dates.