put up one's shutters

  1. (a) dükkânı kapatmak, (b) bir girişimden vazgeçmek.