rarely

  1. Adverb nadiren, ayda yılda bir, pek seyrek.
    I have rarely seen such a beautiful sunset.
  2. Adverb istisnaî olarak, görülmemiş bir şekilde.
  3. Adverb eşsiz, olağanüstü/fevkalâde iyi bir şekilde.
    a rarely carved panel. a rarely beautiful girl.
seyrek
ender/pek nadir olarak.