ratify a sale made under power of attorney

  1. Verb vekâletname tahtında yapılan bir satışı tasdik etmek
  2. Verb vekâletname ile yapılan bir satışı tasdik etmek