recast

  1. yeni/tekrar döküm.
  2. yeni şekil/biçim/düzen.
  3. yeniden/tekrar dökmek /döküm yapmak.
    to recast a bell.
  4. yeniden/tekrar düzenlemek, şekil/biçim vermek.
    to recast a sentence/ a play/ a speech.
  5. yeniden hesaplamak.
bir bölümü yeniden düzenlemek Verb
bir cümleyi yeniden kurmak Verb