refer a dispute to arbitration

  1. Verb bir ihtilafı hakem kuruluna havale etmek
  2. Verb bir uyuşmazlığı hakeme havale etmek
  3. bir ihtilafı hakeme havale etmek