romantic

  1. aşk macerası ile ilgili, romantik.
  2. hayalî, gerçekleşmesi olanaksız.
  3. ateşli, heyecanlı, taşkın.
  4. efsanevî, hayalî, muhayyel, uydurma.
  5. (edebiyat ve müzikte) romantik çağa ait.
romantiklik romantizm
romantik hayaller Noun