1. aşk macerası ile ilgili, romantik.
  2. hayalî, gerçekleşmesi olanaksız.
  3. ateşli, heyecanlı, taşkın.
  4. efsanevî, hayalî, muhayyel, uydurma.
  5. (edebiyat ve müzikte) romantik çağa ait.
romantiklik romantizm
romantik hayaller İsim