send in one's name

  1. Verb birine geldiğini haber verdirmek