shout

  1. bağırma(k), haykırma(k), feryat (etmek), yaygara (koparmak), çığlık (atmak/ koparmak).
  2. Brit.& Avust.- k.d. içki ısmarlama.
    It's my shout! İçkiler benden!
avazı çıktığı kadar bağırmak Verb
bar bar bağırmak Verb
avazı çıktığı kadar bağırmak Verb
akis yapmak Verb
bağırtmak Verb
vaveyla koparmak Verb
bir kimsenin yüzüne karşı bağırmak, bağırarak konuşmak.
yuhalamak Verb
bağırarak susturmak.
bağırarak susturmak, yuhalamak.
konuşan birinin sesini bağırarak bastırmak Verb
bangır bangır bağırmak Verb
bağırıp çağırmak, kıyameti koparmak.
slogan atmak Verb
herkese duyurmak, alenen yaymak.
yaygarayı/feryadı basmak.