1. bağırma(k), haykırma(k), feryat (etmek), yaygara (koparmak), çığlık (atmak/ koparmak).
  2. Brit.& Avust.- k.d. içki ısmarlama.
    It's my shout! İçkiler benden!
avazı çıktığı kadar bağırmak Fiil
bar bar bağırmak Fiil
avazı çıktığı kadar bağırmak Fiil
akis yapmak Fiil
bağırtmak Fiil
vaveyla koparmak Fiil
bir kimsenin yüzüne karşı bağırmak, bağırarak konuşmak.
yuhalamak Fiil
bağırarak susturmak.
bağırarak susturmak, yuhalamak.
konuşan birinin sesini bağırarak bastırmak Fiil
bangır bangır bağırmak Fiil
bağırıp çağırmak, kıyameti koparmak.
slogan atmak Fiil
herkese duyurmak, alenen yaymak.
yaygarayı/feryadı basmak.