skittish

  1. Adjective ürkek.
    a skittish horse.
  2. Adjective oynak, fıkırdak.
    a skittish mood.
  3. Adjective kararsız, değişken, dönek, güvenilmez, maymun iştahlı.
  4. Adjective çekingen, utangaç, mahcup, nazlı.