1. Sıfat ürkek.
    a skittish horse.
  2. Sıfat oynak, fıkırdak.
    a skittish mood.
  3. Sıfat kararsız, değişken, dönek, güvenilmez, maymun iştahlı.
  4. Sıfat çekingen, utangaç, mahcup, nazlı.