stick up for

  1. Verb savunmak
  2. Verb desteklemek
haklarını yedirmemek Verb
haklarını sonuna kadar savunmak Verb
birinin tarafını tutmak Verb
birinin tarafını tutmak, desteklemek, savunmak.
kendini eleştirilere karşı savunmak Verb
kendini savunmak Verb