substitute

  1. repeater ile ayni anlama gelir. tekrarlanan sayıyı belirten filâma.
  2. vekil, naip, geçici olarak başka birinin görevini yapan kimse.
  3. başka bir malzeme/alet vb. yerine kulanılan şey.
  4. bedel, taviz.
  5. Grammar ornataç: başka bir sözcük yerine geçen sözcük.
  6. vekil tayin etmek.
  7. başkasının yerini almak.
  8. vekâlet etmek, başkasını işini/görevini yapmak.
  9. Chemistry asıl bileşimde bulunan atomun yerini almak.
  10. vekillik yapan, yerine geçen.
birinin vekili olarak tayin olmak Verb
baba yerine konan şahıs
para yerine geçen şey
para yerine kullanılan vasıta
para benzerleri Noun
vekâleten birinin yerine geçmek Verb
bir çocuğu bir başkasıyla değiştirmek Verb
bir sözcük yerine başka bir sözcük koymak Verb
bir mirasçının yerine başka bir mirasçı tayin etmek Verb
başka malların yerini tutan mallar Noun
bir başka teminatın yerine geçen teminat
değiştirmek Verb
birinin yerine geçerek vekâlet etmek Verb
ikame mallar Noun
s art mirasçı
hâkim vekili
ticari senetler
ticari krediler ve hazine bonolarıyla transfer edilebilen banka mevduatı ve banka kredileri Noun
yedek ürün
ikame mallar Noun, Competition Law
birinin yerine geçmek Verb
öğretmen vekili
birine vekâlet etmek Verb