1. repeater ile ayni anlama gelir. tekrarlanan sayıyı belirten filâma.
  2. vekil, naip, geçici olarak başka birinin görevini yapan kimse.
  3. başka bir malzeme/alet vb. yerine kulanılan şey.
  4. bedel, taviz.
  5. Gramer ornataç: başka bir sözcük yerine geçen sözcük.
  6. vekil tayin etmek.
  7. başkasının yerini almak.
  8. vekâlet etmek, başkasını işini/görevini yapmak.
  9. Kimya asıl bileşimde bulunan atomun yerini almak.
  10. vekillik yapan, yerine geçen.
birinin vekili olarak tayin olmak Fiil
baba yerine konan şahıs
para yerine geçen şey
para yerine kullanılan vasıta
para benzerleri İsim
vekâleten birinin yerine geçmek Fiil
bir çocuğu bir başkasıyla değiştirmek Fiil
bir sözcük yerine başka bir sözcük koymak Fiil
bir mirasçının yerine başka bir mirasçı tayin etmek Fiil
başka malların yerini tutan mallar İsim
bir başka teminatın yerine geçen teminat
değiştirmek Fiil
birinin yerine geçerek vekâlet etmek Fiil
ikame mallar İsim
s art mirasçı
hâkim vekili
ticari senetler
ticari krediler ve hazine bonolarıyla transfer edilebilen banka mevduatı ve banka kredileri İsim
yedek ürün
ikame mallar İsim, Rekabet Hukuku
birinin yerine geçmek Fiil
öğretmen vekili
birine vekâlet etmek Fiil