the people

  1. ahali
halkın elinde olmak Verb
halkın özgürlüğünü kaldırmaya yeltenme
halkın elinde olmak Verb
halkı önyargılı yapmak Verb
halk düşmanı
kamuoyuna başvurmak, (siyasî) referandum yapmak.
devletin halk tarafından yönetilmesi
halktan vergi almak Verb
halkın sırtına yüklenen yükler Noun
halka yavaş yavaş yeni öğreti aşılamak Verb
halkın güvenini yıkmak Verb
halkın güveninıyıkmak Verb
halkın göçü
halkın arasına nüfuz etmek Verb
halkın genel protestosu Noun
(iktidar) halkta olmak Verb
(yetki) halkın elinde olmak Verb
halkın egemenliği
halkı dehşete salmak Verb
halkın sesi
halkın iradesi Noun
genel halk
halk partisi
halkı ayaklanmaya tahrik etmek Verb
halktan bir vergiyi kaldırmak Verb
halkı isyana teşvik etmek Verb
alem ne der ?
başkalarının işine bakma
başkalarının işiyle uğraşma
avrupa halk eğitimi bürosu Noun
çoğu kimsenin gözünde
bir geçidi kalabalıkla tıkamak Verb
adamına düşmek Verb
krizden etkilenen halk
ast durumda olanlar
meslek dışındakiler
aralarını açmak, aralarına kara kedi sokmak.
sıradan halk
Fransızlar, Fransız halkı.
ileri gelenler
sorumlu kişiler
zenginler