tier

  1. sıra, anfide/tiyatroda birbiri arkasında yükselen oturma sıraları.
  2. kat, kademe, tabaka, düzey, seviye.
  3. bağlayan kimse/şey.
  4. bebek önlüğü, uğurcalık.
  5. sıralamak, sıraya dizmek, kademelendirmek.
  6. basamak basamak/arka arkaya sıralar halinde yükselmek.
kademe
ikinci sırada
(Br) yüksek yönetici sınıf
en ön loca
tek kademeli makam
iki kademeli yönetim kurulu
iki katlı otobüs
iki katlı sistem