top level

  1. üst düzey
yüksek düzey konuşmalar Noun
üst kademe+, üst düzeyde/seviyede (yapılan). Adjective