tread underfoot

  1. Verb çiğnemek
ayak altında ezmek/çiğnemek.