vis

  1. Noun güç, kuvvet, dayanıklılık, mukavemet.
    vis major: zorlayıcı kuvvet, mücbir sebep.
    vis inertiae:
    eylemsizlik/atalet kuvveti.
    vis viva: devimsel erke, kinetik enerji.
karşı karşıya
(Fr) yüz yüze
önlenmez neden, mücbir sebep.
mücbir sebep Noun, Law
Viscount.
Viscountess.