with good reason

  1. haklı olarak.
    He complains with good reason: Haklı olarak şikâyet ediyor.
haklı olarak davranmak Verb
hak sahibi sıfatıyla hareket etmek Verb