work for one's own living

  1. Verb geçimini sağlamak için çalışmak
  2. Verb geçiminısağlamak için çalışmak