1. İsim (Rusyada) ücretle işçi çalıştıran oldukça zengin köylü.
  1. ear
  2. flap
  3. lug
ear infection İsim, Tıp ve Sağlık
ear care İsim, Tıp ve Sağlık
earlobe İsim, Anatomi
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
  1. Başın iki ... işitme organı
  2. Varlıklı Rus köylüsü