refused -> refuse

 1. Fiil reddetmek, kabul etmemek.
  He asked her to marry him but she refused.
 2. Fiil vermemek.
  to refuse permission: izin vermemek.
 3. Fiil razı olmamak, istememek, yanaşmamak.
  to refuse to discuss the question.
 4. Fiil vaz geçmek, feragat etmek.
 5. Fiil (at) hendek veya çitten atlamayı istememek.
  The horse refused to jump the wall.
 6. Fiil kaçınmak, imtina etmek.
 7. Fiil, Askerlik2 kanatları geri çekmek.
 8. Fiil (a) yeniden eri(t)mek, (b)
  elekt. yeni sigorta takmak, (c) (sigorta) tekrar atmak.
 9. İsim süprüntü, çöp, pislik, döküntü, kırpıntı.
 10. Sıfat değersiz, işe yaramaz.
çöp ıslahı İsim, Çevre ve Ekoloji