1. citizen
  2. burgher
  3. townsman
  4. urbanite
  5. city dweller
  6. cityfolk
  7. town dweller
  8. urban dweller
town people

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Şehir halkından ... , kentli