(account) to enter

bir meblağı bir hesabın alacağına kaydetmek Fiil
bir şeyi birinin hesabının zimmetine yazmak Fiil