1. Son Ek “-li/-lı”: doğum/yerleşme yerini bildirir.
  Brooklynite: Brooklyn'li.
  Israelite: İsrailli.
 2. Son Ek “taraftarı, yanlısı, … in izinden giden”:
  laborite, Jacobite.
 3. Son Ek “-oğlu, -soyundan gelen”:
  Ishmaelite.
 4. Son Ek patlayıcı madde:
  dynamite.
 5. Son Ek cevher, mineral, kaya ve fosil adlarına takılır:
  graphite, hematite, anthracite, dolomite.
 6. Son Ek, Zooloji vücudun/organların parçasını gösterir:
  dendrite, somite.
 7. Son Ek ticarî ürün/ilâç adı vb. yapar:
  vulcanite.
 8. Son Ek, Kimya adları
  -ous ile son bulan asitlerin tuz ve esterlerini gösterir:
  sulfite.
 9. Son Ek bazı Lâtince fiillerin
  past participle şeklinden: (a) sıfat yapar:
  infinite, polite, (b)
  ad yapar:
  appetite, (c) fiil yapar:
  unite.
to wedge oneself in Fiil
to bull Fiil
to hustle through the crowd Fiil
to shove through a crowd Fiil
to push one's through the crowd Fiil
jump the queue
to pack into a cinema Fiil