1. Son Ek “ … yapmak/etmek, -leş(tir)mek/-laş(tır)mak, … olmasına sebep olmak, … haline getirmek”:
  modernize:
  modernleş(tir)mek.
  Americanize: Amerikalılaş(tır)mak.
  oxidize: oksitleştirmek.
 2. Son Ek “-leşmek/-laşmak, … haline gelmek, … olmak”:
  crystallize: kristalleşmek.
  unionize: ünyon haline gelmek.
 3. Son Ek “ … taslamak, … gibi davranmak”:
  patronize: âmirlik taslamak.
  philosophize: filozofça davranmak.
to put someone on a false scent Fiil