crop and animal production, hunting and related service activities (nace code: a1)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 01)