GI
asker, er, eski Amerikan askeri/neferi.
GI
askerî disiplin ve usule çok bağlı.
A sergeant who was more GI than anyone. A captain who is very GI.
GI
askerî, asker+, askere mahsus.
GI shoes: asker ayakkabısı, postal.
GI
askerî yönetmeliğe/usullere uygun.
a GI haircut: asker traşı.
GI
erler/askerler ile ilgili, onlara ait.
GI
(askerî teftişe hazırlık olarak) temizlemek.
GI
hükümetin sağladığı/dağıttığı/çıkardığı malzeme/bono vb. (Askere dağıtılan üniforma gibi).
harp malûllerine yüksek öğrenim, ev satınalma vb. gibi hususlarda kredi sağlanmasını öngören yasa.
(ABD ordusunda) er, nefer, asker.
Gi
gilbert

Fiilden isim yapma eki
gi
bk. –gı