processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs (nace code: c10.2)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması (NACE kodu: 10.2)