wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (nace code: g)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı (NACE kodu: G)