wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs (nace code: g46.3.8)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti (NACE kodu: 46.38)