partisine birkaç üye daha kazanmak Fiil
çok sayıda, (bir) hayli, … larca.
a good few weeks: haftalarca.
You'll have to wait a good few weeks.
birçok, çok sayıda/miktarda, pek çok, bir hayli.
He has quite a few books. I spent quite a few years of my life there.
beş on kuruş
bilgi kırıntısı
birkaç gün önce
gençlikteki tek tük kaçamak
çoğunluğu elde etmek için birkaç oy eksik olmak Fiil
bir ziyareti birkaç gün uzatmak Fiil
birine bilgi vermek ya da deneyiminden söz etmek Fiil
kırk tarakta bezi olmak Fiil
fazla içmek, (içkiyi) fazla kaçırmak, sarhoş olmak.
Last night we have had a few too many.
birkaç sıyrıkla paçasını kurtardı
birine yardımcı olacak birkaç not yazıvermek Fiil
birkaç gün uzak kalmak Fiil
istasyona birkaç saniye mesafede olmak Fiil
istasyona birkaç saniye mesafede oturmak Fiil
birkaç söz söylemek Fiil
...'enlerin sayısı az değildir.
birkaç lira üstünde durmamak Fiil
bazı kusurlar göstermek Fiil
sadece birkaç parça eşyası olmak Fiil
biriyle birkaç gün geçirmek Fiil
derse başlamadan birkaç söz söylemek Fiil
biraz teselli bulmak Fiil
kısa bir konuşma yapmak Fiil
tatil için birkaç kuruş bir araya getirmek Fiil
bir dosta birkaç satır karalamak Fiil
birkaç söz karalamak Fiil
birini birkaç dakika görmek Fiil
birkaç dakika kalmak Fiil
soluk almak için işi bırakmak Fiil
çoğunluğu elde etmek için birkaç oyun eksik olması
acele birkaç satır yazmak Fiil
çok sayıda, (bir) hayli, … larca.
a good few weeks: haftalarca.
You'll have to wait a good few weeks.
bir hayli, bir çok.
I spent a good few years of my life there.
mutlu azınlık
az şeyle yetinen kimse olmak Fiil