şakacıktan şakadan
şaka kaldırmak Fiil
espri patlatmak Fiil
şakadan çıkmak Fiil
alaya vurmak Fiil
bir espriyi anlamamak Fiil
şakanın esprisini anlamamak Fiil
bir şeyi şaka kabul etmek Fiil
şakadan anlamak Fiil
bir esprinin esas noktasını kavramak Fiil
şaka gibi gelmek Fiil
şakaya katlanmak/gelmek, şakadan anlamak.
alayında olmak Fiil
işi şakaya vurmak Fiil
fıkra anlatmak Fiil
latife latif gerek
şakayı kaka yapmak Fiil
şakaya vurmak Fiil
birine şaka yapmak Fiil
birine eşek şakası yapmak Fiil