1. Geçişli Fiil inkâr etmek, reddetmek.
    to abnegate one's religion: dinini inkâr etmek.
  2. Geçişli Fiil vazgeçmek, feragat etmek, fariğ olmak.
inancını yitirmek Fiil
haklarından vazgeçmek Fiil
bir şeyi yaptığını inkâr etmek Fiil