1. Geçişli Fiil beraet ettirmek, aklamak, suçsuz çıkarmak, temize çıkarmak, (suçtan) arıtmak.
    He was acquitted of
    the crime: Suçtan arıtıldı/beraet etti.
  2. Geçişli Fiil (bir görev veya yükümlülükten) affetmek.
  3. Geçişli Fiil (borcunu) ödemek.
  4. Geçişli Fiil davranmak, hareket etmek.
    He acquitted himself like a man: Erkekçe davrandı.
beraat kararı İsim, Hukuk
sanığın önceden aynı suçtan beraat etmiş olduğu defisi
borcunu ödemek Fiil
görevini yerine getirmek Fiil
görevini yapmak Fiil
birini töhmetten kurtarmak Fiil
birini bir suçlamadan beraat ettirmek Fiil
birini suçlamadan kurtarmak Fiil
sanığı beraat ettirmek Fiil