agricultural children act

  1. çiftliklerde çalışan çocuklarla çocuk işçilerin eğitimini düzenleyen İngiliz yazılı kanunu (1873