appear as plaintiff

  1. Fiil davacı olarak mahkeme huzuruna çıkmak
  2. Fiil mahkemeye davacı olarak çıkmak