append a document to a dossier

  1. Fiil bir evrakı dosyaya ilave etmek
  2. Fiil bir evrak dosyasına belge eklemek