1. Fiil yakalamak, tutuklamak, tevkif etmek.
  The police apprehended the bandits 20 km away: Polis, 20 km ötede haydutları yakaladı.
 2. Fiil anlamak, kavramak.
  I apprehended the meaning of his gesture.
 3. Fiil (bir olayın vukuunu) tahmin etmek, sezmek veya korku/endişe/üzüntü ile beklemek.
  No one had apprehended
  any violence: Hiç kimse zorbalık olacağını tahmin etmedi.
 4. Fiil korkmak, endişelenmek.
  We apprehend calamities: Bir felaket olacağından endişe ediyoruz.
yakalama İsim, Ceza Hukuku