arbitration court for trade disputes

  1. ticari anlaşmazlıklar için hakem mahkemesi
  2. ticari anlaşmazlıklara bakan hakem mahkemesi