around the corner

  1. (vukuu) pek yakın.
    The winter is around the corner: Kış yaklaştı.
eli kulağında olmak Fiil
(a) çok yakın.
They live around the corner.
The winter is around the corner: Kış yaklaşıyor.
(b) köşede, köşeyi dönünce.
He disappeared round the corner: Köşeyi dönüp kayboldu.