1. Sıfat kibirli, küstah, mağrur.
    arrogant manners: kibirli tavır.
kibirlenmek Fiil