assault and battery

ağır cezayı gerektiren taarruz
ağır cezayı gerektiren mevsuf tecavüz
ağır cezayı gerektiren müessir fiil
sakatlamak ve yaralamak suretiyle yapılan müessir fiil
müessir fiil suçu