1. Geçişli Fiil (mal, gelir vb.) değerlendirmek, değer/kıymet biçmek, (vergiye esas olmak üzere) kıymet takdir etmek.

    They are assessing his house. They assessed it at $90,000.
  2. Geçişli Fiil (hasar, vergi, ceza vb. miktarını) keşif/takdir/tahmin etmek, ekspertiz yapmak.
  3. Geçişli Fiil vergilendirmek, vergi tarhetmek/koymak.
  4. Geçişli Fiil (kıymet/nitelik/durum vb.) değerlendirmek, takdir etmek.
    to assess one's efforts: bir kimsenin gayretlerini takdir etmek.
vergi tarhı İsim, Medeni Hukuk
aşırı değer biçmek Fiil
zarar ziyanın miktarını tespit etmek Fiil
bilançoyu değerlendirmek Fiil
bir binanın değerini biçmek Fiil
bir binanın (vergilendirme amacıyla) kıymetini takdir etmek Fiil
kârı beyan edilenden daha yüksek oranda takdir etmek Fiil
bir talebi değerlendirmek Fiil
ceza tahakkuk ettirmek Fiil
para cezası tahakkuk ettirmek Fiil
zararı tespit etmek Fiil
prim hesaplamak Fiil
mülke kıymet takdir etmek Fiil
bir mülkün değerini saptamak Fiil
(vergilendirmek için) bir mülke kıymet takdir etmek Fiil
durumu değerlendirmek Fiil
bir değeri takdir etmek Fiil
tazminatı değerlendirmek Fiil
vergilendirme için yapılan masraflar İsim
kıymet takdir masrafları İsim
zararın takdiri
zararın tayini
veraset vergisinin matrahını takdir etmek Fiil
veraset vergisinin matrahıni takdir etmek Fiil
ilave ödeme çıkarmak (ikmalen tarhiyat yapmak Fiil
ek ödeme tahakkuk ettirmek Fiil
vergi değerini bulmak Fiil
vergiye esas olacak değeri saptamak Fiil
gelir vergisinin matrahıni tespit etmek Fiil
gelir vergisinin matrahını tespit etmek Fiil
yanlış tahakkuk ettirmek Fiil
rakamlara dayanmak Fiil
vergilendirme açısından bir mülke değer biçmek Fiil
mal ayrılığı olan eşlerin varlıklarının vergi matrahını ayrı ayrı hesap etmek Fiil
(US) birisine vergi tarh etmek Fiil
vergiler tahakkuk ettirmek Fiil
zarar ziyan tespiti yapmak Fiil
katkı değerlendirmek Fiil
katkıyı değerlendirmek Fiil
kurumlar vergisinin matrahıni tespit etmek Fiil
maliyetleri tespit etmek Fiil
zarar ziyanı takdir etmek Fiil
hasarı tespit etmek Fiil
(sigorta için) hasar tespiti yapmak Fiil
hasarı tayin etmek Fiil
masrafları tevzi etmek Fiil
masrafları paylaştırmak Fiil
kusur derecesini saptamak Fiil
birşeyin etkisini ölçüp biçmek Fiil
birşeyin etkisini değerlendirmek Fiil
hasar miktarını tespit etmek Fiil
başlangıç maaşını tespit etmek Fiil
değerine göre kıymet vermek Fiil
kıymet takdir etmek Fiil
değerini biçmek Fiil
kurumlar vergisinin matrahını tespit etmek Fiil
bir binanın değerini biçmek bina fiyatları İsim