associated company

  1. sermayesinin yarısı başka bir şirkete ait olan şirket
  2. (Br) bağlı şirket
  3. Y şirketi
  4. X şirketinin hisselerinin % 20'den fazlasına sahip olur da (Y şirketinin X şirketinin müdürünü tayin
    etme yetkisine sahip olması gibi) X şirketine ait
  5. X şirketi Y şirketinin
  6. şirketi olabilir
  7. bağlı şirket
iştirak kazançları istisnası İsim
bağlı şirketten alınan kâr payları için tanınan vergi istisnası İsim